Llyfrgell Bargod – Bargoed Library

Safle treftadaeth 'CADW'. Eich llyfrgell. Lle diogel. Ysbrydoli diwylliant a'r dyfodol - A 'CADW' heritage site. Your library. A safe space. Inspiring culture and the future.

Cymraeg – Beth bynnag yw eich oedran, mae gan lyfrgelloedd Caerffili digon o raglenni, gweithgareddau a chlybiau er mwyn adlonni i’ch cadw’n brysur trwy gydol y flwyddyn – mae llawer ohonynt am ddim.
Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig llyfrau i’w benthyca, adnoddau gwybodaeth, mynediad ar-lein a chyfleoedd dysgu. Mae llyfrau testun mawr a llafar ar gael ym mhob un o’r safleoedd. Mae ein dosbarthiadau Blasu a’n sesiynau Gwener Digidol yn rhoi cymorth i drigolion sydd eisiau defnyddio TG.

English – No matter what your age, Caerphilly libraries have plenty of programs, activities and clubs to entertain and engage you throughout the year – many of which are free. Our libraries provide access to books for loan, information resources, PCs for public use, access to the internet and learning opportunities. Large Print and Talking Books are available at all our sites. Support for residents to access IT is available via our Taster classes and Digital Friday sessions.

 

Mwy / More –

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Libraries/Library-locations-and-opening-times/Bargoed-library?lang=cy-gb

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Libraries/Library-locations-and-opening-times/Bargoed-library.aspx

Address

Hanbury Chapel, 6a Hanbury Road, Bargoed. CF81 8QR

Facilities

None (Bring own kit)
Other
Power

Available Times

Afternoon
Morning

Preferred Genre: Any

Share on:
Contact this venue?

Log in to contact this venue directly or
sign up for an account.